Υψηλή ποιότητα και καθαρότητα, ευκολία χρήσης, προσανατολισμένη στους στόχους της, η Lifetech Labs εντείνει την ερευνητική της δραστηριότητα για την παρασκευή των καλύτερων προϊόντων παραμένοντας επικεντρωμένη στα βέλτιστα συμφέροντα των χρηστών. Η biotropin® [somatropin (τεχνολογία ανασυνδυασμένου rDNA) σε ένεση] 191 Amino Acid Sequence (Αλληλουχία Αμινοξέων) είναι είναι η πιο πρόσφατη ανασυνδυασμένη Ανθρώπινη Αυξητική Ορμόνη (HGH) από την Lifetech Labs.