Αγοράστε βακτηριοστατικό νερό για να ανασυστήσετε το λυοφιλοποιημένο πεπτίδιο ή τη σκόνη HGH πριν από την ένεση και αγοράστε σύριγγες για την έγχυση του διαλύματος.

Τα εξαρτήματα θα αποστέλλονται σε ξεχωριστό πακέτο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λήψη της παραγγελίας σας.